Wat zie je als je alleen maar kijkt?

Proeven, ruiken, zien, voelen en horen

Sento is de ik-vorm van het Italiaanse werkwoord ‘sentire’, het verzamelwoord voor onder andere proeven, voelen, ruiken, zien en horen. Als we aan het werk zijn vergeten we nog weleens om al onze zintuigen te gebruiken. Het gaat om meer dan denkkracht. Zeker in tijden van verandering, als het erop aan komt. Bij Sento leren we mensen positief tegen veranderingen aan te kijken en om te zetten in waardevolle, toekomstvaste ervaringen.

Voor Professionals

De wereld is continu in verandering. Maar hoe verander je als professional mee? Hoe zorg je ervoor dat je relevant blijft zonder jezelf te verliezen? Ga samen met Sento aan de slag om te werken aan duurzame inzetbaarheid.

LEES MEER

Voor organisaties

 Reorganisaties brengen veel onrust met zich mee. Onzekerheid en verlies van vertrouwen kunnen een organisatie verlammen. Door tijdig Sento in te schakelen kunt u negatieve effecten omzetten in positieve uitkomsten

LEES MEER

Over Agnes

Agnes van der Avoird startte in 2017 Sento. "Ik help mensen en organisaties in transitie. Want het valt niet altijd mee om afscheid te nemen van bekende situaties en patronen.  Wil je echter als persoon of als organisatie verder komen, dan moet soms afgeweken worden van het bekende pad. Door het inzetten van beproefde coachingsinstrumenten zorg ik ervoor dat een verandering een positief effect heeft voor alle partijen."

LeES Meer